Hogy csatlakozhass a közösségünkhöz, töltsd ki a Jelentkezési kérdőívet. Csak regisztrált felhasználók vehetnek részt a Streetcom kampányaiban.
Az adatok Kezelője: Streetcom Polska Sp. z o. o., székhelyének a címe: Varsó, Foksal utca 16.

Az adatfeldolgozás célja: Promóciós és kutatási célok teljesítése a Streetcom Szakértői részvételével; statisztikai kutatások és visszaélések felderítése; a jogi követelések gyakorlása vagy azok elleni védelem.

Az adatfeldolgozás jogi alapjai:GDPR 6. cikkely 1. bekezdésének a) alpontja – a Szakértő Nantes hozzájárulása a személyes adat feldolgozására, és reklámanyagok, azon belül kereskedelmi információk megküldésére; : GDPR 6. cikkely 1. bekezdésének f) alpontja – a Kezelő jogi alappal rendelkező érdekei, melyek statisztikai kutatásokra, illetve visszaélések felderítésére, valamint a jogi követelések gyakorlására vagy azok elleni védelemre vonatkoznak, GDPR 6. cikkely 1. bekezdésének b) alpontja – a személyes adatok feldolgozása a szerződés teljesítése céljából szükséges, GDPR 6. cikkely 1. bekezdésének c) alpontja - art. 6 ust. 1 lit b) RODO –– a személyes adatok feldolgozása a jogszabályokból fakadó kötelességek teljesítéséhez szükséges.

Az adatok átvevői: A Kezelő megbízására adatokat feldolgozó személyek, illetve az érvényben lévő jogszabályok alapján az adatok megkapására jogosult személyek. A Szakértők egyértelmű, külön hozzájárulásával a Kezelővel együttműködő megbízott partnerek.

Annak a személynek a jogai, akire az adatok vonatkoznak: Az adatok Helyesbítéséhez, törléséhez, illetve felgdolgozásuk korlátozásának követeléséhez való jog; a felügyelő szervnél való panasz benyújtásának a joga; egyéb jogok, amelyek az „Adatvédelmi Szabályzat" - ban találhatók.

További információ az adatok feldolgozásáról az "Adatvédelmi Szabályzat" - ban található.


Vissza a belépéshez